brown%252520cross%252520on%252520mountain_edited_edited_edited.jpg

Hội Thánh Tin Lành Sacramento

Kính mời quý con cái Chúa cùng đến trong sự thờ phượng Chúa Nhật @ 10 am

 
 
Funeral

Cụ bà Nguyễn Hữu Dám, Nhũ Danh Đặng Thị Xoa (1926 - 2021) đã về yên nghĩ trong nước Chúa vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành vào 10:00 sáng Thứ Tư 14 tháng 4 năm 2021.

Devotion

​Tĩnh Nguyện

Evangelical Radio

Phát Thanh Tin Lành

Bible Reading

Đọc Kinh Thánh

Offering

Dâng Hiến

 
 
 

​Giới Thiệu

​Các sinh hoạt trong Hội Thánh

 

​Liên Lạc

P.O. Box 580571, Elk Grove, CA 95758

7497 Persimmon Avenue, Sacramento, CA 95823

(916) 267-7639

 
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church