Hội Thánh Tin Lành

Việt Nam Sacramento

​Kính mời quý con cái Chúa tham dự giờ thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10 am

 

Trường Chúa Nhật

9:00 AM Chúa Nhật

Nhóm Thờ Phượng

10:00 AM Chúa Nhật

Học Kinh Thánh

7:00 PM Thứ Ba & 7:30 PM Thứ Năm

Cầu Nguyện Phục Hưng

9:00 AM Thứ Bảy

Cầu Nguyện - Anh Ngữ

Please reload

Tĩnh Nguyện

5:30 - 6:00 AM

​Thứ Ba & Thứ Năm

​Dâng Hiến

​Các con cái Chúa dâng hiến xin gửi check về P.O. Box 580571, Elk Grove, CA 95758

Phát Thanh Tin Lành

Thứ năm @ 1:30 pm

​Trên băng tầng AM 1690

Đọc Kinh Thánh

Đăng Ký Nhận Thông Tin Hàng Tuần

Địa chỉ liên lạc

7497 Persimmon Avenue,

Sacramento, CA 95823

P.O. Box 580571,

Elk Grove, CA 95758

​Mục sư Hứa Trung Tín

(916) 267-7639
hoithanhtinlanhsacto@gmail.com

  • Sacramento Church Facebook
  • Sacramento Church Youtube