brown%252520cross%252520on%252520mountain_edited_edited_edited.jpg

Hội Thánh Tin Lành Sacramento

Kính mời quý con cái Chúa cùng đến trong sự thờ phượng Chúa Nhật @ 10 am

 
 
Thanksgiving

Hội Thánh sẽ có chương trình sinh hoạt Thanksgiving vào 5pm-6pm Thứ Năm 11/26 qua Zoom. Kính mời quý con cái Chúa cùng tham dự.

Devotion

​Tĩnh Nguyện

Evangelical Radio

Phát Thanh Tin Lành

Bible Reading

Đọc Kinh Thánh

Offering

Dâng Hiến

 
 
 

​Giới Thiệu

​Các sinh hoạt trong Hội Thánh

 

​Liên Lạc

P.O. Box 580571, Elk Grove, CA 95758

7497 Persimmon Avenue, Sacramento, CA 95823

(916) 267-7639

 
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church