brown%252520cross%252520on%252520mountain_edited_edited_edited.jpg

Hội Thánh Tin Lành Sacramento

Kính mời quý con cái Chúa cùng đến trong sự thờ phượng Chúa Nhật @ 10 am

 
 
Parking

​Thay đổi: Chương trình picnic của Hội Thánh sẽ dời lại nhóm tại nhà thờ vì thời tiết và khói ảnh hưởng đến sức khoẻ các con cái Chúa. Hội Thánh sẽ vẫn nhóm lại lúc 10g tại nhà nhờ Chúa Nhật 29/8. Kính mời quý con cái Chúa cùng đến trong sự thờ phượng.

Devotion

​Tĩnh Nguyện

Evangelical Radio

Phát Thanh Tin Lành

Bible Reading

Đọc Kinh Thánh

Offering

Dâng Hiến

 
 
 

​Giới Thiệu

​Các sinh hoạt trong Hội Thánh

 

​Liên Lạc

P.O. Box 580571, Elk Grove, CA 95758

7497 Persimmon Avenue, Sacramento, CA 95823

(916) 267-7639

Thanks for submitting!