brown%252520cross%252520on%252520mountain_edited_edited_edited.jpg

Hội Thánh Tin Lành Sacramento

Kính mời quý con cái Chúa cùng đến trong sự thờ phượng Chúa Nhật @ 10 am

 
 
Worship.jpeg

​Tạ ơn Chúa gìn giữ và chữa lành cho các ông bà anh chị em trong Hội Thánh đối diện với dịch bệnh. Hội Thánh Chúa sẽ trở lại nhóm thờ phượng ngoài trời từ Chúa Nhật 1/24.

Devotion

​Tĩnh Nguyện

Evangelical Radio

Phát Thanh Tin Lành

Bible Reading

Đọc Kinh Thánh

Offering

Dâng Hiến

 
 
 

​Giới Thiệu

​Các sinh hoạt trong Hội Thánh

 

​Liên Lạc

P.O. Box 580571, Elk Grove, CA 95758

7497 Persimmon Avenue, Sacramento, CA 95823

(916) 267-7639

 
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church