top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Zion National Park


Nhìn quanh thế giới hôm nay, chúng ta không thấy một hy vọng nào cả. Thế giới đảo điên, dịch bệnh lan tràn, thời tiết khắc nghiệt, tội lỗi gia tăng. Nếu không có niềm tin để sống, nếu không sống với một niềm tin, chúng ta sẽ không thể nào sống. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Zion National Park.

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 11)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page