top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Yêu Thương


Có người đã nói: “Chúng ta có thể cho mà không thương nhưng không thể thương mà không cho!” Nếu chúng ta có tình yêu thương thật, chúng ta phải thể hiện đó trong hành động cụ thể. Điều nầy bắt đầu từ trong gia đình, từ những mối quan hệ gần gũi nhất của chúng ta: quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái. Vợ chồng yêu thương nhau phải có hành động cụ thể bày tỏ lòng yêu thương đó để giúp nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau.

Thiên Chúa yêu thương con người và đã thể hiện tình yêu đó trong việc sai Con Một của Ngài đến trần gian chịu chết thay cho chúng ta. Chúa Giê-xu là món quà yêu thương Thiên Chúa ban cho nhân loại như lời Kinh Thánh dạy:

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Phúc Âm Giăng 3:16).


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Yêu Thương.

Minh Nguyên: Món Quà Thích Hợp.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page