top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Yêu thương


Bác sĩ Paul Brand và tác giả Philip Yancey dựa vào những dữ kiện về việc cấu tạo và hoạt động của cơ thể con người đã viết một quyển sách với tựa đề dựa trên câu Kinh Thánh nầy: Được Dựng Nên Một Cách Đáng Sợ Và Lạ Lùng – Fearfully & Wonderfully Made. Trong sách nầy, hai tác giả nói đến tính cách kỳ diệu của làn da, cấu tạo của xương, quân bình của cơ bắp cho thấy cả thân thể con người được tạo dựng trong một khuôn mẫu kỳ diệu. Tác giả cũng nói đến những bí ẩn bên trong cơ thể qua các tế bào, các bộ phận, những phản ứng hóa học xảy ra khi chúng ta hô hấp hay tiêu hóa. Tất cả đều là những điều diệu kỳ và kinh ngạc. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Yêu thương.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 37)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page