top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Wise Men


Người ta nói rằng trong Mùa Giáng Sinh ai khôn thì đợi sau lễ hãy mua sắm vì sau đó giá rẻ hơn nhiều. Trong Mùa Giáng Sinh nầy ta hãy làm những người khôn, không phải khôn trong việc mua sắm nhưng là khôn trong việc biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị trường tồn. Hãy theo bước chân những nhà thông thái xưa để tìm Chúa. Chúa lóe cho bạn thấy một ánh sao, hãy lần theo ánh sao đó, đến với Lời Chúa, hãy đọc Thánh Kinh để biết Chúa và tôn thờ Ngài. Mùa Giáng Sinh nầy tôi muốn tặng Bạn muốn món quà nhỏ đó là những dòng chữ tôi đã nói, "Wise men still seek Him" "Người khôn vẫn còn đi tìm Chúa." Hãy làm những người thật khôn ngoan trong Mùa Giáng Sinh nầy vì biết đeo đuổi tìm kiếm những giá trị đích thực. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Wise Men

Minh Nguyên: Sự tích ông già Nô-ên

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page