top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Vui mừng


Giáng Sinh là mùa của vui mừng. Vui mừng vì Con Trời đã giáng hạ để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta thấy tin mừng nói rằng “Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi!” “Cho các ngươi” là cho người nghe lời loan báo nầy. Tin Mừng là cho chúng ta, Chúa Cứu Thế giáng sinh là cho chúng ta. Cho chúng ta nhưng chúng ta có tiếp nhận Tin Mừng đó không hay vẫn cứ hững hờ? Tin Mừng đã được loan báo nhưng chúng ta phải tiếp nhận thì Tin Mừng mới có ý nghĩa. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vui mừng

Minh Nguyên: Quà Giáng Sinh Cho Cha

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page