top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Vui Mừng


Chúa Giê-xu đã giáng sinh đem niềm vui đến cho nhân loại. Trong đêm Giáng Sinh đầu tiên, thiên thần đã loan báo cho những người chăn chiên ở Bết-lê-hem những lời như sau:

“Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi” (Phúc Âm Lu-ca 2:10-11)

Giáng Sinh là mùa của vui mừng. Vui mừng vì Con Trời đã giáng hạ để cứu rỗi chúng ta. Tin Mừng đã được loan báo nhưng chúng ta phải tiếp nhận thì Tin Mừng mới có ý nghĩa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vui Mừng.

Minh Nguyên: Quà Giáng Sinh Cho Cha.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page