top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ve Sầu


Loài kiến có được đặc tính trên là do bản năng Thiên Chúa phú cho nó. Nó tự động làm vì điều đó có sẵn trong người của nó. Loài người chúng ta thì khác, chúng ta cũng có khả năng biết phòng xa, dự trữ như loài kiến nhưng chúng ta có ý chí tự do, muốn siêng năng hay lười biếng cũng được. Chúng ta không thể trách loài ve thích ca hát mà không lo dự trữ vì nó chỉ sống, chỉ hoạt động theo bản năng.

Con người chúng ta nếu chỉ sống theo bản năng thì có những bản năng tốt và những bản năng không tốt nhưng chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn sống theo bản năng hay không, vì vậy chúng ta phải biết suy xét, lựa chọn và quyết định. Đường đời thật ra một chuỗi những quyết định và lựa chọn đó và quyết định của chúng ta sẽ quyết định số phận đời đời của mình. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ve Sầu

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 9)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.ưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page