top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Vô Gia Cư


Chúa Giê-xu đã về trời để chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta khước từ ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta sẽ là những người vô gia cư trong Nước Chúa hay nói đúng hơn, chúng ta sẽ không có chỗ ở trong Nước Chúa. Và đây là chọn lựa của chúng ta. Ước mong sẽ không có ai chọn là người vô gia cư trong Nước của Ngài. Hãy mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay. Đặt đức tin nơi Chúa. Tin rằng Chúa đã tạo dựng mình và mình phải tôn thờ Ngài. Ăn năn tội và tin rằng Chúa đã xả thân chịu chết vì mình trên thập tự giá. Đức tin đó sẽ đảm bảo cho chúng ta một đời sống viên mãn trên trần gian nầy và đời sống phước hạnh đời đời trong Nước Chúa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vô Gia Cư.

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 15).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page