top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tuổi Già


Ba vấn đề liên quan đến tuổi già thường nói đến hiện nay là phụng dưỡng, bệnh tật và cái chết. Đây là những điều chúng ta không muốn nói đến, tuy nhiên đây là những thực tế không thể tránh né. Quý vị có biết là bên kia cõi chết sẽ có sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Chết rồi không phải là hết nhưng số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc nới quyết định của chúng ta hôm nay. Quý vị lựa chọn điều nào? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tuổi Già

Minh Nguyên: Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 3)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page