top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Truyền Thống Giáng Sinh


Giáng Sinh là mùa của tình thương, bắt đầu với tình thương của Thiên Chúa thể hiện qua việc Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết vì tội của nhân loại. Ðể thật sự sống với những truyền thống tốt đẹp của Mùa Giáng Sinh, chúng tôi mời quý vị dành ra vài phút và tự hỏi: Phải chăng Giáng Sinh chỉ là một ngày lễ như bao nhiêu ngày lễ khác hay nó phải mang một ý nghĩa đặc biệt? Nếu không thì Chúa Giê-xu đã không phải giáng sinh để chịu chết làm gì? Tiếng gõ cửa mời gọi của Thiên Chúa vẫn tiếp tục. Ước gì quý vị sẽ tìm đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài để Giáng Sinh không còn là một thông lệ hằng năm mà sẽ là một kinh nghiệm tươi vui suốt cả cuộc đời. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Truyền Thống Giáng Sinh.

Minh Nguyên: Sự Tích Ông Già Noel.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page