top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Trợ Giúp Covid-19


Sống mỗi ngày, chúng ta phải xem mình sử dụng thì giờ như thế nào. Ngoài thì giờ phải làm ăn, sinh sống, mình dùng những thì giờ còn lại ra sao? Tiêu khiển, giải trí như thế nào. Trong một xã hội tư bản, đầu tư là điều quan trọng, chúng ta đầu tư thì giờ của mình vào đâu? Vào những giá trị lâu dài hay cho những gì tạm bợ, chóng qua? (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trợ Giúp Covid-19

Minh Nguyên: Quá Khứ, Hiện Tại & Tương Lai

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page