top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Trở Về Mùa Tạ Ơn


Trong ngày Lễ Tạ Ơn, mọi người đều về nhà để được xum họp với gia đình thế nào thì đối với Thiên Chúa, chúng ta cũng cần trở về với Ngài để được xum họp như vậy. Mỗi chúng ta đều là con của Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên chúng ta qua cha mẹ chúng ta. Chính Ngài đã ban sự sống cho chúng ta. Trong đầu óc, trong thâm tâm, trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết điều đó và vì vậy điều đầu tiên chúng ta cần làm là tôn thờ Ngài. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trở Về Mùa Tạ Ơn

Minh Nguyên: Biết Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page