top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Trở Lại Bình Thường


Phúc Âm hay Tin Mừng là con người tội lỗi có thể được tha thứ nếu kêu cầu đến Chúa Giê-xu là Đấng đã mang tội của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta. Quý vị muốn trở lại đời sống thật bình thường đúng với ý nghĩa của bình thường không? Hãy kêu cầu Danh Chúa hôm nay, Ngài sẽ nghe chúng ta, tha tội cho chúng ta và chúng ta sẽ được làm con của Ngài, tận hưởng ân phúc của Ngài. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trở Lại Bình Thường

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 5)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page