top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Trộm Cắp


Như những giới răn khác, Giới Răn Thứ Tám chúng ta cũng rất dễ vấp phải. Ðừng bao giờ vì lòng tham, tính ích kỷ hay vì một lợi lộc nào đó mà phạm điều răn của Chúa và gây tai hại, tổn thương cho người khác. Ðể không phạm giới răn của Chúa, là giới răn Chúa phán “Ngươi chớ trộm cắp,” chúng ta cần tập thỏa lòng với những điều mình có và biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cũng cần tập tính tôn trọng những gì thuộc quyền sở hữu của người khác. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trộm Cắp

Minh Nguyên: Sống Yêu Thương (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page