top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tin Kính & Thoả Lòng


Kinh Thánh: I Timôthê 6:3-10

3 Nếu có người dạy giáo lý khác, không phù hợp với lời chân chính và giáo lý tin kính của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ

4 thì đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì; nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, bất đồng, phỉ báng, nghi kỵ xấu xa;

5 sự tranh cãi triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi.

6 Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.

7 Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được;

8 vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng.

9 Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất.

10 Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối.


Câu Gốc: I Timôthê 6:6

Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.


34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page