top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thi Thiên 8

Updated: Jun 5, 2020Câu gốc: Giăng 15:8


Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả,

và trở thành những môn đồ của Ta.


34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page