• HTTL Sacramento

Thi Thiên 8

Updated: Jun 6Câu gốc: Giăng 15:8


Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả,

và trở thành những môn đồ của Ta.


#Psalm #Sermon

25 views
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church