top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thiên Vấn


Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đấng tạo dựng vũ trụ, là Đấng tạo dựng vũ trụ nầy. Con người ngày nay dù văn minh, tiến bộ có thể lên đến Sao Hỏa thì cũng ý thức như Khuất Nguyên trong bài thơ Thiên Vấn, Hỏi Trời mà Trung Quốc đã dùng đặt tên cho con tàu vũ trụ thám hiểm Sao Hỏa. Chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng vũ trụ vạn vật, từ những sinh vật bé nhỏ phải dùng kính hiển vi mới thấy được hay những tinh cầu xa, phải dùng kính viễn vọng để quan sát. Thiên Chúa cao cả vĩ đại đó cũng là Thiên Chúa gần gũi với con người, tạo dựng con người và hành tinh tốt đẹp nầy cho con người. Nhưng chúng ta có ý thức Ngài là ai và tôn thờ Ngài không? Thiên Chúa quyền năng cũng là Thiên Chúa yêu thương, đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thiên Vấn

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page