top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thanksgiving 2020

@10am: Bữa ăn Thanksgiving sẽ được chuẩn bị tại nhà thờ. Kính mời quý con cái Chúa đến pickup và chuyển đến các anh chị em trong Hội Thánh.


@5pm-6pm: Chương trình sinh hoạt Thanksgiving qua Zoom.

Qua phone:

  1. Gọi số (669)900-6833.

  2. Sau khi máy nói xong thì bấm: 919718339#

  3. Sau khi máy nói xong thì bấm: #

  4. Enter zoom meeting password (xin liên hệ anh Hoàng nếu quý vị cần biết password)


25 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page