top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 21/5/2020 - Thời Gian & Thời Điểm

Updated: Aug 22, 2020


Sống khôn ngoan là tận dụng thì giờ. Tận dụng thì giờ mang ý nghĩa sử dụng đúng thì giờ, đúng việc, đúng lúc, không lãng phí thì giờ. Thời gian trôi qua, thời điểm sẽ không còn. Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy


Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Gian & Thời Điểm

Minh Nguyên: Đại Dịch Corona & Gia Đình Chúng Ta (Bài 4).


Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page