top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thế Vận Hội Tokyo


Thế vận hội Tokyo khai mạc nhưng không có khán giả tham dự. Các lực sĩ tranh tài phải tự mình cố gắng, không được ai ủng hộ, cổ võ. Quý vị và tôi thì khác, chúng ta cũng đang ở trong một cuộc đua với không biết bao nhiêu ngời chứng kiến. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thế Vận Hội Tokyo

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 8)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

38 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page