top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thế Vận Hội Tokyo


Thế vận hội Tokyo khai mạc nhưng không có khán giả tham dự. Các lực sĩ tranh tài phải tự mình cố gắng, không được ai ủng hộ, cổ võ. Quý vị và tôi thì khác, chúng ta cũng đang ở trong một cuộc đua với không biết bao nhiêu ngời chứng kiến. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thế Vận Hội Tokyo

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 8)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

40 views3 comments

Recent Posts

See All

3 comentários


thuha052156
thuha052156
28 de jul. de 2021

Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước dư dật trên hết thảy dân sự của Chúa .Amen .

Curtir

thuha052156
thuha052156
28 de jul. de 2021

Cám ơn Hội Thánh Chúa ở Sacramento và Mục sư Hứa Trung Tín đã dành thì giờ qu1ý báu CHA ban để chia sẻ Lời Chúa cho con cái của Ngài . Love.

Curtir

thuha052156
thuha052156
28 de jul. de 2021

Amen . Tạ ơn Chúa .Alleluia.

Curtir
bottom of page