top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thế Vận Hội


Các lực sĩ đang tranh tài tại Tokyo để đem về cho mình những huy chương quý giá nhưng cũng là những huy chương sẽ tàn phai và mai một. Quý vị và tôi cũng đang tham dự vào một cuộc đua mà huy chương của chúng ta có giá trị đời đời. Đây là cuộc đua đức tin, với Chúa Giê-xu là mục đích của chúng ta và Ngài cũng là sức mạnh để chúng ta có thể đạt đến mục đích đó. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thế Vận Hội

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 8)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page