top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Thảm Sát


Hầu như mỗi ngày chúng ta đều nghe tin tức về những vụ thảm sát trên đất nước nầy. Tính đến Tháng Bảy vừa qua, đã có hơn 400 vụ bắn giết xảy ra tại Hoa Kỳ.Tại sao những vụ giết người kinh khủng cứ xảy ra liên tục như thế nầy? Để giải quyết bất cứ vấn đề gì, người ta phải đi tìm nguyên nhân chính và giải quyết vấn đề tận gốc rễ cũng như chữa bệnh, chúng ta không thể chỉ dựa vào triệu chứng nhưng phải tìm ta nguyên nhân gây bệnh. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục Sư Nguyễn Thỉ: Thảm Sát

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page