top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thảm Sát


Hầu như mỗi ngày chúng ta đều nghe tin tức về những vụ thảm sát trên đất nước nầy, gần đây nhất là vụ bắn chết hai người vào sáng sớm Chúa Nhật vừa qua tại Florida. Trước đó, trong ngày Thứ Tư tuần trước là vụ bắn chết 9 người, kể cả thủ phạm tại San Jose. Tại sao những vụ giết người kinh khủng cứ xảy ra liên tục như thế nầy? Nguyên nhân của những vụ thảm sát nầy là gì? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thảm Sát

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 3)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page