top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Thương Khó - Phục Sinh 2022

Chúng ta đang bước vào tuần lễ kỷ niệm sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giê-xu, một sự kiện thật quan trọng đối với đời sống mỗi Cơ Đốc Nhân. Ước mong rằng đây là dịp tiện để chúng ta suy niệm tình yêu Chúa dành cho mình, và sống đời sống làm vinh hiển danh Chúa. Kính mời quý con cái Chúa và thân hữu cùng đến trong sự thờ phượng

- Kỷ niệm Chúa thương khó: Tối thứ sáu 04/15/2022 vào lúc 7PM

- Sunrise Service: Sáng sớm Chúa Nhật 04/17/2022 vào lúc 6AM

- Kỷ niệm Chúa phục sinh: Sáng Chúa Nhật 04/17/2022 vào lúc 10AM


"Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm" - Ma-thi-ơ 28:6
45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page