top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tết Trung Thu


Là người lớn, Tết Trung Thu chắc không còn ý nghĩa gì đối với chúng ta. Tuy nhiên, trên phương diện tâm linh, chúng ta phải là những đứa trẻ đơn sơ, thành thật, với lòng nương cậy Chúa hoàn toàn để chúng ta có thể vui hưởng Nước Chúa. Đây không phải là thái độ ương hèn nhưng là thái độ tin cậy, tin tưởng nơi Thiên Chúa cao cả, vĩ đại, đầy tình thương, lúc nào cũng chú ý đến chúng ta. Vấn đề là tâm hồn chúng ta có hướng về Chúa và hết lòng tin tưởng nơi Ngài hay không? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tết Trung Thu

Minh Nguyên: Bất Hòa Trong Hôn Nhân (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page