top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tận Hưởng Chúa


Giáo Lý Vấn Đáp Westminster là tập sách dạy giáo lý căn bản xuất bản từ thế kỷ 17. Câu hỏi và câu trả lời đầu tiên trong sách nầy như sau:

Câu hỏi: Mục đích chính của đời người là gì?

Câu trả lời: Mục đích chính của đời người là làm rạng Danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi! (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tận Hưởng Chúa

Minh Nguyên: Quan Hệ Với Gia Đình Hai Bên (Bài 3)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page