top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tận Hưởng Chúa


Luật lệ của Chúa là Mười Giới Răn Chúa ban cho con dân của Ngài khi họ được giải phóng khỏi Ai-cập và Chúa Giê-xu đã tóm tắt lại trong hai điều ngắn gọn: yêu Chúa và yêu người. Đó là tinh hoa của ba giới răn đầu. Giới răn thứ tư dạy chúng ta tôn trọng ngày yên nghỉ và cốt lõi của giới răn nầy là dạy chúng ta an nghỉ trong Chúa hay tận hưởng Chúa. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tận Hưởng Chúa.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 35)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page