top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tại sao Chúa Jêsus chết


Đức Chúa Trời thánh khiết không thể giao tiếp với con người tội lỗi và Đức Chúa Trời không thể đi ngược lại với bản tính thánh khiết của Ngài vì vậy tội lỗi phải bị hình phạt. Xã hội nào cũng có nhà tù, trại giam và những hình phạt thích ứng với tội phạm. Chúng ta gọi đó là công lý. Thiên Chúa có công lý của Ngài và trong công lý đó toàn thể nhân loại phải chịu hình phạt vì toàn nhân loại đều có tội. Nhưng song song với công lý của Thiên Chúa là tình thương bao la của Ngài. Tình thương đó không muốn cho một ai bị hư vong. Để giải quyết vấn đề, chỉ có một cách để thỏa mãn cả hai bản chất thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu đã giáng trần, mang hình hài thể xác của con người và chịu chết thế cho con người. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá vì vậy là cái chết thay thế: Chúa chết để chúng ta được sống. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tại sao Chúa Jêsus chết

Minh Nguyên: Tình yêu Thiên Chúa

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

78 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page