top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?


Ba câu hỏi quan trọng mỗi chúng ta cần trả lời khi sống trên đời nầy là: (1) Tôi từ đâu đến? (2) Tôi sống trên đời nầy để làm gì? Và: (3) Chết rồi tôi sẽ đi về đâu?


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?

Minh Nguyên: Ý Nghĩa Đời Sống.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page