top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Sự Cảm Thông Của Các Thánh Đồ


Kinh Thánh: Êphêsô 4:1-6


1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa,khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em,2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,(m) 3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-têm; 6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.170 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page