top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tín Điều Các Sứ Đồ - Đấng Sáng Tạo Toàn Năng - Phần 2Kinh Thánh: Thi Thiên 104

Câu gốc: Sáng Thế Ký 1:1


1. Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi linh hồn ta! Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, Ngài thật vĩ đại thay! Ngài mặc cho Ngài huy hoàng và uy nghi;

2. Ngài bao phủ Ngài bằng ánh sáng như chiếc áo choàng; Ngài giăng các tầng trời như căng một cái trại.

3. Ngài đặt các đà ngang cho các thiên cung của Ngài trên nước; Ngài dùng mây làm xa giá; Ngài bước đi trên cánh gió;

4. Ngài dùng gió làm các sứ giả của Ngài; Ngài dùng lửa hừng làm bầy tôi hầu hạ Ngài.

5. Ngài lập trái đất trên nền của nó, Ðể đến đời đời vô cùng nó sẽ không xê dịch.

6. Ngài bao phủ đất bằng biển sâu như phủ một chiếc áo; Ngài đặt các nguồn nước cao hơn các đỉnh núi.

7. Mỗi khi Ngài quở trách, chúng thất kinh chạy trốn; Khi nghe tiếng sấm sét của Ngài, chúng kinh hãi chạy xa.

8. Núi đồi trồi lên, thung lũng sụp xuống, Ðúng vào những nơi Ngài đã định cho chúng.

9. Ngài đã định những giới hạn để nước không thể vượt qua, Hầu không tràn vào mà phủ ngập mặt đất.

10. Trong các thung lũng Ngài ban các dòng nước ngọt; Chúng lượn quanh tuôn chảy giữa núi đồi;

11. Chúng cung cấp thức uống cho mọi sinh vật trong đồng; Những lừa rừng nhờ chúng được thỏa mãn cơn khát.

12. Bên cạnh chúng chim trời làm tổ, Cất tiếng hót ca giữa các cành cây.

13. Từ các thiên cung Ngài đổ nước xuống tưới các núi rừng; Kết quả của công việc Ngài làm trái đất được no nê.

14. Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho súc vật, Và rau trái sinh ra để phục vụ loài người; Từ ruộng đất người ta có thể đem về cho mình thực phẩm,

15. Rồi chế thành rượu để uống cho lòng vui vẻ, Chế thành dầu để xức cho mặt mày tươi sáng, Và làm cơm bánh để ăn cho sức lực được duy trì.

16. Những cây cối của CHÚA đều được nước uống no nê, Kể cả những cây bá hương Ngài đã trồng ở Li-băng,

17. Cùng những cây cối khác, nơi chim chóc làm tổ, Luôn cả những cây bách, nơi chim hạc chọn làm nhà.

18. Ngài dựng nên những núi cao cho các dê rừng làm nơi ở; Các gành đá cheo leo cho chuột núi nương thân.

19. Ngài dựng nên mặt trăng để ấn định các mùa; Còn mặt trời tự biết khi nào lặn xuống trong ngày.

20. Ngài đã dựng nên bóng tối, và nó trở thành ban đêm; Ấy là khi các thú rừng đi ra săn mồi;

21. Các sư tử tơ gầm rống tìm mồi Và kêu xin Ðức Chúa Trời ban phát thức ăn cho chúng.

22. Ðến khi mặt trời mọc lên, chúng lại rút về; Chúng nằm xuống ngủ nghỉ trong hang.

23. Bấy giờ người ta lại đi ra làm việc Và lao động cho đến hoàng hôn.

24. CHÚA ôi, công việc của Ngài thật nhiều thay! Ngài đã dựng nên tất cả bằng sự khôn ngoan của Ngài; Trái đất đầy dẫy những loài vật do Ngài dựng nên.

25. Kìa là đại dương sâu rộng mênh mông, Trong đó chứa nhung nhúc biết bao sinh vật; Thật là vô số những sinh vật lớn và nhỏ.

26. Rồi cũng có các ghe thuyền tàu bè qua lại, Và con rồng Ngài đã dựng nên đùa chơi trong đó.

27. Tất cả đều trông chờ nơi Ngài, Ðể Ngài ban cho chúng vật thực phải thì.

28. Khi Ngài cho ăn, chúng liền tụ lại; Khi Ngài sè tay ra, chúng được ăn uống no nê.

29. Khi Ngài ẩn mặt, chúng hoảng kinh bối rối; Khi Ngài lấy hơi thở chúng đi, chúng chết ngay lập tức và trở về bụi đất.

30. Khi Ngài ban Thần Khí của Ngài, chúng được dựng nên, Và Ngài làm cho mặt đất trở nên mới lại.

31. Nguyện vinh hiển của CHÚA còn đến đời đời; Nguyện CHÚA lấy làm vui thích về những việc Ngài làm!

32. Khi Ngài nhìn vào trái đất, đất run lên lẩy bẩy; Khi Ngài đụng đến núi non, chúng bốc khói mịt mù.

33. Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ ca tụng CHÚA bấy lâu; Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của tôi chừng nấy.

34. Nguyện những suy nghĩ của tôi được đẹp lòng Ngài; Riêng phần tôi, tôi sẽ cứ vui mừng trong CHÚA.

35. Nguyện những kẻ tội lỗi sẽ bị diệt trừ khỏi mặt đất; Nguyện những kẻ ác sẽ không còn nữa trên cõi đời nầy. Hãy chúc tụng CHÚA, hỡi linh hồn ta, Hãy ca ngợi CHÚA!29 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page