top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tình Nghĩa Vợ Chồng


Hôn nhân theo lời dạy của Kinh Thánh là:

Hôn nhân là món quà Thiên Chúa ban cho con người vì đây là điều tốt đẹp.

Hôn nhân là sự kết hợp vĩnh viễn giữa hai cá thể riêng biệt, một nam và một nữ.

Bất cứ điều gì đi ra ngoài, không theo đúng khuôn mẫu nầy là tà dâm. Xã hội ngày nay không còn tôn trọng hôn nhân, cho rằng hôn nhân ràng buộc quá nhiều và họ sống với nhau ngoài hôn nhân. Sống như vậy là coi thường hôn nhân, không tôn trọng hôn nhân. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tình Nghĩa Vợ Chồng

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page