top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Tình Nghĩa Vợ Chồng


Chúng ta đang học về Giới Răn Thứ Bảy: “Người chớ phạm tội tà dâm” nhưng gốc rễ của giới răn nầy là tôn trọng hôn nhân. Tôn trọng hôn nhân, chúng ta sống đúng với khuôn mẫu hôn nhân Thiên Chúa đã thiết lập trong mối quan hệ hài hòa giữa vợ và chồng mà Kinh Thánh đã tóm tắt như sau:

Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng (Thư Ê-phê-sô 5:33). (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tình Nghĩa Vợ Chồng.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 38)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page