top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Tái Sinh


Tái sinh không có nghĩa là đầu thai kiếp khác nhưng tái sinh là sinh lại làm một người mới hoàn toàn. Đây là một ý niệm hoàn toàn mới mẻ đối với nhiều người. Khi Chúa Giê-xu nói về vấn đề tái sinh hay sinh lại lần đầu tiên với một nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, người nầy cũng không hiểu và Chúa Giê-xu phải giải thích cho ông như sau. Chúng ta hãy cùng nhau nghe toàn câu chuyện để hiểu rõ đề tài tái sinh (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục Sư Nguyễn Thỉ: Tái Sinh

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page