top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Sau Cái Chết Có Gì?


Để có thể đối diện với cái chết mà không sợ hãi, chúng ta phải có đức tin vào cuộc sống đời sau hay nói đúng hơn niềm tin vào sự phục sinh hay sống lại. Nếu sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người thì sự sống lại chính là hy vọng lớn nhất của con người. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sau Cái Chết Có Gì?

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 33)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page