top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Sống Tôn Thờ Thiên Chúa


Điều răn thứ nhất kêu gọi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Điều răn thứ hai dạy chúng ta phương cách tôn thờ Ngài. Và điều răn thứ ba cho thấy, khi đã tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta phải sống xứng hợp với niềm tin của mình. Tin đạo là điều quan trọng nhưng sống đạo là điều quan trọng hơn. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sống Tôn Thờ Thiên Chúa.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 14).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page