top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sám Hối


Khoảng thời gian 40 ngày trước lễ Phục Sinh, không tính các Chúa Nhật, thường được gọi là Mùa Chay. Ý nghĩa chính của Mùa Chay không phải là chay tịnh, nhưng là nhắc nhở mọi người hướng tâm hồn về cái chết hy sinh cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-xu. Mùa Chay bắt đầu vào ngày thứ Tư gọi là Lễ Tro. Lễ Tro bắt đầu cho Mùa Chay mang ý nghĩa ăn năn, sám hối. Có người sẽ hỏi, Tại sao ta lại phải ăn năn hối lỗi? Câu trả lời là vì con người chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và cần phải ăn năn, hối lỗi mới được tha thứ. Thiên Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Ngài đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh làm người chịu chết vì tội của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi, ơn tha thứ sẽ không đến với chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sám Hối

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 3)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page