top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Sám Hối


Chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động tội lỗi gian ác trên đời đều phát xuất từ bản chất tội lỗi. Tội mới sinh ra tội, nguồn nước dơ bẩn cho nên cả dòng sông dơ bẩn. Ý thức điều đó, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề tội lỗi bằng giáo dục hay cải thiện đời sống nhưng giải quyết tận gốc rễ, đó là từ trong lòng. Sám hối bắt đầu từ chỗ ý thức tình trạng tội lỗi và nương cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải công nhận cả hai bản tính của Thiên Chúa: Thiên Chúa thánh khiết nên so với tiêu chuẩn của Ngài, mọi người đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa nhân từ nên không có tội nào Chúa không thể tha thứ. Vấn đề là chúng ta có nhận tội và ăn năn quay lại với Chúa hay không. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sám Hối

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 18)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page