top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Rôma 1:5-7

5. nhờ Ngài chúng ta đã nhận-lãnh ân-điển và chức sứ-đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng-phục của đức-tin, vì danh Ngài,

6. trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jêsus-Christ; —

7. gởi cho hết thảy những người yêu-dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh-đồ. Nguyền cho anh em được ân-điển và sự bình-an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus-Christ!


Romans_03
.pdf
Download PDF • 260KB80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page