top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Quyết Tâm Trong Năm Mới


Quý vị đã có quyết tâm đầu năm cho mình trong năm nay chưa? Nếu chưa, tôi đề nghị quý vị hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô. Ông đã quên đi những gì phía sau, hướng đến phía trước, nhắm mục đích mà chạy. Mục đích của ông là đi theo tiếng gọi trên cao, tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng gọi nầy được mô tả là tiếng gọi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là kêu gọi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhờ cái chết chuộc tội của Ngài mà được rỗi linh hồn. Tiếng gọi đó vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta mỗi ngày. Quý vị đáp ứng như thế nào trước tiếng gọi đó? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Quyết Tâm Trong Năm Mới

Minh Nguyên: Mong Ước Đầu Năm

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page