top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 4/6/2020 - Quyết Định Mùa Đại Dịch

Updated: Aug 22, 2020


Khi đại dịch có chiều hướng suy giảm phần nào thì chính quyền các cấp phải đối diện với một quyết định quan trọng đó là có nên mở cửa lại hay không? Và nếu mở cửa lại thì khi nào bắt đầu và trong những giới hạn nào? Quyết định mở cửa lại hay không gặp phải hai vấn đề: Không mở cửa sẽ đưa đến suy sụp nghiêm trọng về kinh tế còn mở cửa liệu sẽ khiến cho dịch bệnh gia tăng hay không? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:


Mục sư Nguyễn Thỉ: Quyết Định Mùa Đại Dịch

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 18).


Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Hozzászólások


bottom of page