top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống


Một quyển sách nổi tiếng của Dale Carnegie được Nguyễn Hiến Lê dịch ra tiếng Việt mang tựa đề Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Đây là loại sách “Học Làm Người” trong đó tác giả đề nghị những cách giúp chúng ta có thể vui sống: “Điều quan trọng không phải là biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, mà là biết được phải làm gì trong hiện tại.” Phương châm nầy đã giúp cho tác giả và nhiều người khác sống một đời sống vui vẻ, thành công.

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống.

Minh Nguyên: Đời Sống Gia Đình Trong Đại Dịch.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page