top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Phương Cách Tôn Thờ Thiên Chúa


Thờ phượng Thiên Chúa phải phát xuất từ tâm linh, từ lòng dạ của chúng ta. Sâu kín trong đáy lòng, chúng ta phải ý thức về sự hiện hữu của Đấng Tối Cao và rồi tôn thờ Ngài với lòng chân thành. Sâu kín trong đáy lòng mọi người, ai cũng có ý thức về Đức Chúa Trời nhưng tôn thờ Ngài hay không là điều khác. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phương Cách Tôn Thờ Thiên Chúa

Minh Nguyên: Quan Hệ Với Gia Đình Hai Bên.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page