top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Phương Cách Tôn Thờ Thiên Chúa


Đạo của Chúa được tóm tắt trong hai điều luật: yêu Chúa và yêu người. Yêu Chúa, chúng ta vâng giữ bốn giới răn đầu của Ngài. Yêu người, chúng ta vâng giữ sáu điều còn lại. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phương Cách Tôn Thờ Thiên Chúa.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 34)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page