top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Phúc Âm Giăng 3:16


Phúc Âm là tin vui, tin mừng. Tin mừng đó là con người tội lỗi phải bị hình phạt đã có Chúa Giê-xu mang thân xác con người chịu hình phạt thế cho con người. Con người không phải chịu hình phạt nữa nếu chịu chấp nhận giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phúc Âm Giăng 3:16.

Minh Nguyên: Ở nhà với con.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page