top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 8/10/20: Thiên Nhiên

Updated: Oct 16, 2020


Thiên nhiên, vạn vật cho chúng ta thấy quyền uy của Thiên Chúa nhưng thập tự giá của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu cứu chuộc của Ngài mà bất cứ ai mở lòng ra tiếp nhận đều được Ngài đón nhận trong vòng tay yêu thương và chúng ta sẽ tận hưởng ơn tha thứ và ơn cứu chuộc của Ngài. Đó là tin vui, tin mừng. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thiên Nhiên.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 33)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page