top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 27/8/20 - Mất Xe

Updated: Aug 24, 2020


Mỗi ngày thấy tội lỗi gia tăng, chúng ta thật buồn. Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh hay môi trường sống để giúp cho con người trở nên tốt đẹp hơn. Vấn đề chỉ có thể giải quyết từ bên trong, bên trong lòng người. Vua Đa-vít ngày xưa khi phạm tội đã cầu nguyện:

“Tạo nên trong con một trái tim thật trắng trong, Chúa ôi!”

Mỗi chúng ta cũng cần thật lòng cầu nguyện như vậy để giúp cải thiện xã hội đầy tội lỗi! (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mất Xe.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 28)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page