top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 17/9/20: Mối Mọt


Mối là một sinh vật nhỏ nhưng có sức phá hại rất lớn. Một nguy hiểm khác nữa là sự phá hại của mối âm thầm, khó biết. Nhiều công trình hay vật dụng nhìn bên ngoài vẫn tốt đẹp nhưng bên trong đã bị mối ăn hoàn toàn, chỉ cần đụng nhẹ là sụp đổ. Điều nầy cũng thật đúng trên lãnh vực tinh thần và đạo đức. Một xã hội nhìn bên ngoài thấy vẫn như tốt đẹp nhưng bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn và không biết lúc nào sẽ sụp đổ. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mối Mọt.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 31).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page