top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 10/9/20: Bầu cử

Updated: Sep 26, 2020


Cứ mỗi bốn năm, Hoa-kỳ lại có cuộc bầu cử để chọn người lãnh đạo cho cả nước. Ngày 3 tháng 11 sắp tới, cử tri Hoa-kỳ sẽ chọn giữa hai liên danh Biden và Trump để lãnh đạo quốc gia trong bốn năm sắp đến. Cuộc bầu cử năm nay lại nằm giữa cơn đại dịch và các cuộc bạo loạn cùng với thiên tai cháy rừng, bão lụt khiến cho cuộc bầu cử trở nên nghiêm trọng. Những vấn đề đạo đức như phá thai, đồng tính cũng là những yếu tố quyết định cho cuộc bầu cử năm nay. Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bầu Cử.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 30)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page